19 лютага, 2017

  • 130 лет назад родился лидер БХД Янка Позняк

    19 лютага 2017, 04:29

    Янка Позняк - один из лидеров Белорусской Христианской Демократии, редактор "Крыніцы", председатель Президиума Белорусского Народного Объединения - и дед лидера ...

  • 130 гадоў таму нарадзіўся лідар БХД Янка Пазьняк

    19 лютага 2017, 04:27

    Янка Пазьняк – адзін з лідараў Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі, рэдактар “Крыніцы”, старшыня Прэзідыуму Беларускага Народнага Аб’яднання – і дзед лідара ...