З’езд беларускага каталіцкага духавенства 24-25 траўня 1917 года ў Менску

17 мая 2017 09:54  |  Грамадства

З’езд беларускага каталіцкага духавенства 24-25 траўня 1917 года ў Менску

 

Ужо цягам некалькіх тыдняў пасля пераходу ўлады да Часовага
ураду і ўсталявання ў Расеі дэмакратычнай рэспублікі кіраўнікі пецярбурскай
супольнасці стварылі арганізацыйны камітэт З’езду беларускага каталіцкага
духавенства, які прадбачліва вырашылі праводзіць у Менску. Менск, на той
момант прыфрантавы губернскі горад, укрыжаваны паміж занятай немцамі Вільняй і
запруджаным расейскімі войскамі Магілёвам, стаўся ідэальнай пляцоўкай для
пачатку беларускага хрысціянска-дэмакратычнага руху.

У арганізацыйны камітэт З’езду ўвайшлі Люцыян Хвецька,
Вінцэнт Гадлеўскі, Аляксандр Астрамовіч (Андрэй Зязюля), Францішак Будзька і
Андрэй Цікота.

На З’езд,
які адчыніўся раніцай 24 траўня 1917 году ў Менскім катэдральным касцёле, прыбыло каля 30 святароў, пераважна
з Усходняй Беларусі і Петраграду.

Парадак першага дня З’езду ўлучаў даклады арганізатараў і
стварэнне камісіяў. Ксёндз Адам Станкевіч падае поўную праграму гэтага
гістарычнага паседжання:

І. Даклады.

1.Беларускі рух і яго адносіны да жыцця касцёльнага, а
такжа да акцыі каталіцкай у Беларусі. Рэферэнт Адам Станкевіч.

2.Акцыя палітычна-народная каталіцкага духавенства на
Беларусі ў нашых часах. Стварэнне каталіцкай партыі. Рэферэнт ксёндз Вінцэнт
Гадлеўскі.

3.Акцыя духавенства грамадска-эканамічная. Рэферэнт
ксёндз Вінцэнт Гарасімовіч.

4.Акцыя прасветная. Рэферэнт ксёндз Фабіян Абрантовіч.

5.Акцыя выдавецкая. Рэферэнт ксёндз Люцыян Хвецька.

ІІ. Выбар пяці камісіяў: жыцця касцельнага,
палітычна-арганізацыйнага, школьнай, грамадска-эканамічнай, выдавецкай.

Як бачым, першы з’езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі выявіў і ключавыя кірункі
развіцця хадэцыі, і адначасова вызначыў лідараў, якія павядуць за сабой БХД. Галоўнымі рашэннямі З’езду былі:

1.Патрабаванне шырокай аўтаноміі Беларусі ў
Расейскай федэратыўнай дэмакратычнай рэспубліцы.

2.Навучанне ў школах па-беларуску.

3.Увядзенне памалу ў касцёлах казанняў і дадатковых
набажэнстваў у беларускай мове.

4.Выдаваць уласную беларускую газету.

 

З кнігі
“Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя: 1917 – 2017”

Працяг будзе

Болей навін