Праграма Хрысціянска-Дэмакратычный Злучнасці: 1920

08 чэрвеня 2017 09:10  |  Грамадства

Праграма Хрысціянска-Дэмакратычный Злучнасці: 1920

 

Праграма ХДЗБ складалася з шасці раздзелаў: 

1.Агульныя прынцыпы. 2.
Хрысціянская дэмакратыя і рэлігія. 3. Сям’я і школа. 4. Уласнасць. 5. Праца. 6.
Народ і гаспадарства.

Працытуем найважнейшыя пункты Праграмы ХДЗБ:

-Хрысьціянская
Дэмокрацыя ёсьць грамадзянская сувязь, што хоча завесьці лад на сьвеце на
аснове хрысьціянскай дэмократычнай справядлівасьці, роўнасьці, міласьці і
свабоды.

-Каб
культ рэлігійны можна было спраўляць свабодна.

-Каб
право не гвалціло перакананьняў рэлігійных і абычаяў сям’і каталіцкай.

-Увясьці
паўсюднае пачатковае навучаньне ў роднай мове, не ўстанаўляючы абавязку вучыцца
ў школах урадавых.

-Зраўняць
школы прыватные хрысьціянскіе са школамі урадовымі ў правах і дапамогах грашавых.

-Хрысьціянская
Дэмакратыя прызнае, што прыватная уласнасьць ёсьць падставай цывілізацыйнага
поступу грамадзянства… Уласнасьць прыватная, даючы не толькі правы, але і
накладаючы абавязкі грамадзянскія, памагае да вырабленьня ў людзях ініцыятывы і
самадзельнасьці.

-Каб
была падзелена казённая зямля паміж безьзямельнымі і малазямельнымі з мэтай
стварэньня малой уласнасьці.

-Каб
работнік меў запамогу тады. Калі ня мае працы, або ня можа працаваць па хваробе
і старасьці.

-Каб
праведзено вольнасьць слова, друку і сувязей, але з тым, каб кожны адказваў
перад судом за шкадлівую для грамадзянства ці каго-небудзь работу, агітацыю – а
такжа прэсу.

-Каб
усе, каторыя знаходзяцца на службе публічнай, адказвалі перад судом.

-Увядзеньне
самаўраду гміннага і правінцыяльнага.

-Што
датычыць Айчыны сваёй – Беларусі – ХДЗ жадае, каб яна была цэлай, непадзельнай
і вольнай.

З кнігі
“Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя: 1917 – 2017”

Працяг будзе

Болей навін